Правителството е приело решение за актуализиране на държавния бюджет и бюджета на НЗОК, заяви след днешното заседание на МС министърът на финансите Петър Чобанов. "Настоящата актуализация няма аналог. Отиващо си правителство никога не е актуализирало бюджет, но ситуацията в България го налага. На консултациите при президента също беше решено да се актуализира бюджетът, за да бъде осигурена гъвкавост за работата на следващите правителства", поясни Чобанов.
&nbsp;&quot;Сегашният бюджет щеше да бъде изпълним при ситуация на политическа стабилност. Изпълнението на приходната част е заложена за втората половина на годината, но в България предстоят нови избори и нови две правителства да се сменят. С актуализацията ще се осигурят буфери за тези правителства&quot;, категоричен беше финансовият министър. <br /> <br /> &quot;Увеличението на дефицита в държавния бюджет ще е със 725 млн. лева или 0,9 на сто от БВП. 225 млн. лева ще отидат за НЗОК. Други 500 млн. лева ще бъдат намалени от приходната част от бюджета, като намалението ще е заради по-ниските постъпления от ДДС от внос&quot;, разкри подробности Чобанов. <br /> <br /> &quot;В резултат на актуализирането на бюджета дефицитът ще се увеличи с 2,7%. Трябва да се увеличи и таванът на дълга с 3,4 млрд. лева. Това се налага заради проблема с КТБ. Има и допълнителна възможност за 2 млрд. лева държавна гаранция за Фонда за гарантиране на влоговете. Самият фонд също ще може да емитира дълг. Тези ресурси може и да не бъдат използвани&quot;, каза още Чобанов.<br /> <br /> <br />