От следващата година отпадат данъчните облекчения за дарения за лечебни заведения, специализирани институции за социални услуги или за деца, както и за наркокомуни.

Това предвижда промените в данъчното законодателство за 2009 г. Без преференции за дарения ще са както фирмите, така и обикновените граждани.
Досега данъчните регулации позволяваха компаниите да ползват 10 процента облекчение, а физическите лица 5 на сто. Според министерство на финансите, дарителството не трябва да се свързва пряко с данъците, но отпадането на тези преференции е заради изискването на ЕС, коментира директорът на Дирекция Данъчна политика Людмила Елкова. Според нея, такива данъчни облекчения трябва да се ползват и за всяко здравно заведение, в която и да е страна, членка на ЕС, а българската администрация не би могла да ги проверява. 
"Всички аналогични здравни и лечебни заведения в други страни и съответното икономическо пространство по никакъв начин не бихме могли да изследваме. Това облекчение, за което говорим, което наистина е пренебрежимо като сума и за лицето,  ще трябва да доказва по някакъв невъобразим начин, с куп документи, защо всъщност се ползва и тези документи да ги легализира и така нататък, защото ние все пак трябва да упражняваме и някакъв рефлектиран контрол," коментира Елкова.
 Данъчни облекчения ще има при дарения за БЧК, културни институции и вероизповедания.
Освен това предварително ще внасят данъци от 2009 г. хората с 50 на сто намалена трудоспособност. Те ще плащат дължимото след като натрупат суми над 7 920 лв. за годината съобщи Даниела Влъчкова от Министерството на финансите. "Авансовите вноски да се правят след превишаване на тази сума, тоест няма да се дължи авансов данък за суми по-малки от 7 920 лв., суми, които са придобити извънтрудови правоотношения. За трудовите правоотношения облекчението и в момента се ползва месечно. Самоосигуряващите се сами ще определят и внасят авансов данък, както и за вноските за осигуряване. Авансовото плащане на налога ще става на тримесечие," каза Влъчкова. /БЛИЦ