Овергаз отчете 8% ръст на потребителите си в страната. През 2010 година още 3200 абонати избраха синьото гориво, доставяно от компанията.
Домакинствата, които предпочетоха природния газ пред конвенционалните енергоизточници, се увеличиха най-много в Кубрат &ndash; 18% и Павликени &ndash; 17%. Така те си осигуриха по-висока енергийна ефективност и по-ниски сметки за отопление. С 13% повече спрямо 2009 година или общо 1652 са новите абонати на &bdquo;Софиягаз&rdquo; в столицата. <br /> <br /> Броят на газифицираните сгради в промишления и публичния сектор нарасна най-много в Бургас. С 31% повече са индустриалните обекти в морския град, които замениха мазута с природния газ. През 2010 година 12% е ръстът на обществено-административните сгради, които преминаха от нафта към синьо гориво.<br /> <br /> Увеличиха се и потребителите на компресиран природен газ в Разлог и Банско &ndash; съответно с 50% и 33%. Екологичният енергоизточник достига до тях по проекта &bdquo;Виртуален газопровод&rdquo;, който дава възможност на домакинствата и стопанските абонати, които нямат достъп до газопреносна мрежа, да се възползват от предимствата на екологичното гориво. <br /> <br /> Благодарение на природния газ над 43 хиляди абонати в страната намалиха неколкократно енергийните си разходи. Потребителите, които избраха синьото гориво, икономисаха през 2010 година 202 милиона лева от сметките си за енергия.<br />