В началото на юни 2010 година Овергаз продаде 292 хиляди тона редуцирани емисии парникови газове на Кралство Холандия. Количествата бяха прехвърлени от българския в холандския Национален регистър за разпределение на квоти. Трансферът е по три проекта на механизма „Съвместно изпълнение” от Протокола от Киото.
Цялата сума от продажбата ще се инвестира в проектите за газификация, които повишават енергийната ефективност на българските градове.<br /> <br /> Вредните газове са спестени от замяната на конвенционалните горива с природен газ във Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, София и Варна. <br />