През 2008 година дъщерните газоразпределителни дружества на "Овергаз" доставиха на клиентите си близо 278 милиона кубометра природен газ, което е с 22 милиона или 9% повече от количествата за 2007 година. Най-голям ръст се наблюдава в битовия сектор – 22%, следват обществено административният с 10% и промишленият с 6%, съобщиха от дружеството.
В резултат от инвестициите на компанията, през изминалата година бяха изградени нови 226 километра трасе за доставка на синьо гориво, на стойност 33 милиона лева. От предимствата на природния газ се възползваха нови 7 672 потребители – 7098 битови, 391 обществени сгради, както и 183 стопански обекта.
През 2009 година Овергаз ще продължи с инвестиционната си програма – в експлоатация ще бъдат пуснати газоразпределителна мрежа и съоръжения за 30 милиона лева, които ще дадат възможност на следващи 50 хиляди домакинства да ползват природен газ. /БЛИЦ