На 12 декември 2011 година на официална церемония в столицата Овергаз бе удостоен с награда за най-добър работодател от Агенцията по заетостта. Компанията спечели първото място в категорията за успешно реализиран проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
&nbsp;&bdquo;Овергаз &ndash; повече знание за чиста енергия&rdquo; се проведе между ноември 2009-та и октомври 2010 година, като в него бяха включени 215 служители на газовата компания от цялата страна. В рамките на 1 година кадрите на дружеството се обучаваха по 7 програми, разделени на 39 курса в 111 учебни дни. Резултатите &ndash; всички участници завършиха успешно. Най-добре се представиха диспечерските екипи, които се грижат за управлението на газоразпределителните системи.<br /> <br /> Програмата включваше още модули за проектиране и изграждане на газови инсталации, управление на човешките ресурси и взаимоотношенията с клиенти, успешни продажби, екипна ефективност и решаване на конфликти.<br /> <br /> Чрез проекта &bdquo;Овергаз &ndash; повече знание за чиста енергия&rdquo; компанията инвестира в най-важния капитал &ndash; човешкия, гарантира на своите служители непрекъснато професионално обучение и развитие и подсигурява за тях гъвкавост и адаптивност в конкурентната и бързо променяща се среда.<br /> <br /> Всяка година Овергаз организира повече от 120 обучения, в които участват средно по 600 служители. Над 70% от курсовете са с техническа насоченост и са тематично свързани с основния предмет на дейност на фирмата &ndash; промишлена и битова газификация. Партньор за специализираните професионални курсове е &bdquo;Газтек БГ&rdquo; АД.<br />