Общият брой на газифицираните от „Овергаз Юг” потребители в Асеновград надхвърли 1300 в началото на август 2010 година. До края на годината компанията планира да присъедини още 120 домaкинства в района. В момента към 50-километровата газовата инфраструктура на града са присъединени 1236 домакинства, 13 промишлени предприятия и 52 обществено-административни сгради. Мрежата осигурява достъп на близо 5000 битови потребители до икономическите и екологични предимства на синьото гориво.
Разчетите на &bdquo;Овергаз Юг&rdquo; показват, че разходите за енергия на газифицираните й потребители в града са намалели с 2,1 милиона лева за първите шест месеца на 2010-та. Най-много средства до момента спестиха индустриалните клиенти, избрали синьото гориво вместо мазута &ndash; 1,3 милиона лева. Сградите от публичния сектор, които преминаха от нафта на газ, спестиха 536 милиона лева, а битовите потребители, които за отопление най-често използваха електричество, икономисаха 282 хиляди лева.<br /> <br /> Сред промишлените клиенти на газоразпределителната компания в Асеновград са най-големият производител на полимерни опаковки на Балканския полуостров - &quot;Асенова крепост&quot; АД, &bdquo;Пътища&rdquo; АД &ndash; Пловдив, &bdquo;Винзавод&rdquo; АД и &bdquo;Елдом Старт&rdquo; АД.&nbsp;<br /> <br /> В момента битовите клиенти на &bdquo;Овергаз Юг&rdquo; плащат 10,2 стотинки за един киловатчас енергия, произведен с природен газ, а стопанските потребители &ndash; от 8,0 до 9,8 стотинки за киловатчас, в зависимост от индивидуалната си тарифа. За сравнение същото количество енергия, произведено с мазут, струва в момента 10,2 стотинки, с електричество &ndash; 15,5 стотинки, а с нафта за отопление &ndash; 14,9 стотинки. <br /> <br />