С три такси олеква цената на кредитите. Когато теглим нов заем, няма да плащаме за усвояването и управлението му. Пада и наказателната лихва при предсрочно погасяване на ипотечен заем. Така кошмарът на банкерите, че тълпи от длъжници ще обсаждат офисите им, е на път да се сбъдне след 3 месеца. Тогава влизат в сила новите текстове в Закона за потребителския кредит, публикувани вчера в Държавен вестник.
С промените става по-изгодно да се изплати старият заем, като се тегли нов при по-добри условия. Единствената пречка пред желаещите да рефинансират стария си ипотечен кредит с пари от нова банка е плащането на таксата за разглеждане на документите. Ипотеката може да се погаси предсрочно при условие, че по нея са направени поне 12 вноски, пише &quot;Стандарт&quot;. В противен случай се дължи такса до 1% върху останалата сума. Сега топката е у нотариусите, които може да вдигнат таксите по ипотеките, опасяват се експерти. /БЛИЦ<br />