И трите мобилни оператора обявиха нови по-ниски цени за роуминг от 1 юли, прилагайки изискванията на европейския регламент. Обхватът на облекчението включва всички страни от Европейския съюз, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.
В мрежата на &quot;Мобилтел&quot;&nbsp;новите цени ще бъдат 1.009 лв. и 0.444 лв. съответно за изходящи и входящи повиквания. Кратките съобщения ще се таксуват 0.252 лв. <br /> До 52% по-ниски цени за изходящи обаждания в чужбина в сравнение с европейската роуминг тарифа предвиждат пакетите BUSINESS EURO TALK 100, BUSINESS EURO TALK 300 или BUSINESS EURO TALK 600 : 0.46 лв., 0.43 лв. и 0.40 лв без ДДС. Обажданията на частни клиенти ще бъдат до 46% по-евтини с пакетите EURO TALK 30, M-Tel EURO TALK 120 и M-Tel EURO TALK 240, които включват съответно по 30, 120 и 240&nbsp;минути на цена 0.63 лв., 0.58 лв. и 0.54 лв. с ДДС. <br /> <br /> Мобилният оператор &quot;Вивател&quot; залага цени, по-ниски от определените от Европейската комисия и предлагат по-добри условия на българските потребители. След намалението, клиентите на телекома ще водят изходящи разговори срещу 99 стотинки на минута и ще заплащат по 43 стотинки за входящи обаждания.&nbsp;<br /> <br /> Абонатите на &quot;Глобул&quot; ще заплащат по 1,008 лв. на минута изходящ разговор и по 0,444 лв. на минута входящ разговор. Цената на един изходящ SMS ще бъде 0,25 лв. Операторът предлага и специалните си Travel Europe пакети с до 60 включени минути за входящи и изходящи разговори с всички страни от Еврозоната и до 30 включени изходящи SMS. С тях според съобщението на компанията се спестяват до 34%. /БЛИЦ