Същността на проблема с изхранването на Българската армия не е нашето желание да спечелим тази поръчка, а порочната практика на МО да не спазва българското законодателство и решения на Върховния административен съд. За пореден път се прави опит да се отклони вниманието от нерегламентираните действия на органите на министерството, като се насочва вниманието към нас – „лошите бизнесмени“. Това е общата позиция, цитирана от Фокус, на три от компаниите „Панда ИП“, „Ийт Уел“ и ДЗЗД „Чех груп“, участници в конкурса на Министерството на отбраната за доставка на хранителни продукти за нуждите на Българската армия.

"Ние сме в пълното си право да претендираме за справедливост и изход от неприятната ситуация, в която се намираме всички", се посочва още в позицията.

"Трябва да стане ясно, че след откриването на обществената поръчка и определяне на първото класиране на участниците, чиновниците от МО виждат, че са допуснали нарушения при работата си. Тези нарушения са потвърдени и от ВАС. Съответно те са изправени пред невъзможност да изпълняват задълженията си по Закона за отбраната и въоръжените сили и променят на 8 декември 2016 г закона в частта му, в която освен задължението да дават храна, се допълва възможността за осигуряване на финансови средства. Това е първи опит за заобикаляне на ЗОП. След което всички решения на съда бяха постановени, но не в полза на МО, въпреки това те отново се опитаха да направят законоизменения, с които да осигуряват финансови средства на военнослужещите, но не и храна. Последната поправка беше оттеглена и МО вместо да спази съдебното решение прекрати поръчката за пореден път, но изкарва нас виновни.

Твърденията, че три години законно са харчени близо 31 милиона лева не отговарят на истината, тъй като всички почивни станции, ведомствени столове в поделенията са длъжни да спазват правилата на ЗОП. От което следва контролните органи на Министерство на финансите да извършват необходимите проверки и да съдействат за прекратяване на тази порочна практика", заявяват трите компании.

"През тези три години по негласно разпореждане част от хранителните продукти са закупувани от чужд хипермаркет у нас за търговия на едро. Същата верига е участник в процедурата и е отстранена със съдебно решение. Органите на НАП могат да дадат информация за размера на извършените търговски сделки. Очевидно някой има интерес армията да се снабдява по този начин. За нас е още по-смущаващ отказа на ведомството и обществеността да бъдем разбрани. Представляваните от нас компании нямат интерес в спечелването на дадена поръчка на всяка цена. Не желаем да участваме в незаконосъобразни процедури и действия. За нас е важно да има реална конкуренция и прозрачни процедури. Отправянето на всякакви обидни квалификации към нас е признак на безсилие и нежелание проблемите да се решат цивилизовано", завършва позицията.