НОИ ще вложи временно свободните пари от Учителския пенсионен фонд в Държавни ценни книжа, става ясно от обявена обществена поръчка за избор на първичен дилър. В последния търг, проведен от БНБ бе постигната най-ниската лихва от няколко години по десетгодишни ДЦК – 4.75% годишна доходност.
Изискването към кандидатите е да са включени в списъка на първичните дилъри, който се публикува от Министерството на финансите и да са утвърдени от Надзорния съвет на НОИ за обслужваща банка по реда на чл.29 от КСО. Изисква се и Декларация за липса на конфликт на интереси./БЛИЦ