Парламентът прие промени в Закона за защита на конкуренцията, свързани с отношенията между търговските вериги и техните доставчици. „За” гласуваха 113 народни представители, 9 се въздържаха.
Предложените промени целят пазарни и равнопоставени условия за българските производители, въвеждат се пазарни принципи при договарянето. &quot;Така ще се гарантира на българските производители ръст в производството, оттам ръст в БВП, ръст на данъците и повече работни места&quot;, смята един от вносителите Корнелия Нинова. <br /> <br /> По думите й търговските вериги от позицията на силния поставят към българските производители условия за намаляване на цените, което водело до продажба на български стоки под себестойност, а оттам до фалити на предприятия и нови безработни. Тя обясни, че това ставало след като производителите се задължавали да дават отстъпки на търговските вериги. <br /> <br /> Законопроектът има за цел да допълни съществуващи разпоредби и по този начин да създаде условия за осъществяване на последователна политика за защита на националните пазари, производството, доставката и дистрибуцията на стоки и услуги и да предотврати използването на нелоялни търговски практики. <br /> <br /> Въвежда се понятието &bdquo;значителна пазарна сила&rdquo; за предприятие, което самостоятелно или съвместно с други се ползва от позиция, равностойна на господстваща. Предвижда се критериите за определяне и оценка на пазарното положение на предприятията да се определят в Методика за извършване на проучване и определяне на пазарно положение на предприятията на съответния пазар. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />