Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще постанови поскъпване на синьото гориво с до пет процента, въпреки искането на "Булгаргаз" за по-голямо повишение от началото на 2012 г. Председателят на регулатора Ангел Семерджиев заяви, че цените на топлинната енергия няма да бъдат повишавани.
От &quot;Булгаргаз&quot; поискаха повишение на цената на природния газ с близо 18 процента от началото на следващата година с мотив, че през предходните тримесечия регулаторната комисия е задържала цените на горивото и &quot;Булгаргаз&quot; има недовзет приход.<br /> <br /> От доставчика изтъкнаха пет възражения срещу доклада на ДКЕВР, според който цената на природния газ трябва да се повиши с 4,53 процента от 1 януари. Първото възражение на &quot;Булгаргаз&quot; е, че ДКЕВР предвижда намаление с 50 млн. куб. метра на закупуваните количества газ от външния доставчик с най-висока цена.<br /> <br /> Между нас и останалите доставчици има сключени договори и те трябва да се изпълняват, посочи Александър Петров от &quot;Булгаргаз&quot;.&nbsp; Второто възражение на дружеството е, че предвидените от ДКЕВР количества природен газ от хранилището в Чирен не могат да бъдат добити.<br /> <br /> Работната група на регулатора залага количество в размер на 290 млн. куб. метра газ от Чирен, но становището на оператора &quot;Булгартрансгаз&quot; е, че максимумът, който може да бъде добит от хранилището, е до 255 млн. куб. метра, а &quot;Булгаргаз&quot; планира 240 млн. куб. метра от Чирен, посочиха от &quot;Булгаргаз&quot;.<br /> <br /> Не се признават и разходите за добития от Чирен газ в размер на 150 млн. лв., а аналогични разходи са признати през четвъртото тримесечие на 2011 г., изтъкна Александър Петров.<br /> <br /> Другите две възражения на дружеството са, че в доклада на работната група на ДКЕВР не са отразени търговските взаимоотношения на &quot;Булгаргаз&quot; с компанията - доставчик на газ от местен добив - &quot;Мелроуз&quot;, както и че не е ясна методологията, по която работната група е изчислила недовзетия приход на дружеството.<br /> <br />