За 2008 г. стокообменът със земеделски и преработени продукти е нараснал с над 51% спрямо предходната година. Темпът на износа изпреварва този на вноса почти два пъти. В макроикономически аспект 2008 година се характеризира с изключително добри резултати за аграрния отрасъл. Това каза зам.-министърът на земеделието и храните д-р Светла Бъчварова по време на пресконференцията по повод анализа за състоянието и тенденциите в развитието на пазара на земята в България.
Наред с останалите макро показатели външнотърговското салдо в търговията със селскостопански стоки бележи значително увеличение спрямо 2007 г. и през 2008 г. достига 322 млн. щ. д.
Пазарът на земеделски земи през 2008 година е изключително атрактивен и динамичен, каза още зам.-министър Бъчварова и допълни, че продадената земя за земеделско производство през 2008 г. е 1 286 806 дка, което е с 21,2 % повече от 2007 година.
Сключени са 134 хил. сделки за 1 374 017 дка земя, което е съответно със 7 сделки и с 19 % площ повече спрямо 2007 г. Средно-претеглената пазарна цена на земята, предназначена за развитие на земеделско производство през 2008 г., е 312 лв./дка. Най-ниски цени се отчитат в Ловеч и Перник съответно - 201 лв./дка и 140 лв./дка, а най-високи в Добрич – 546 лв./дка, стана ясно още по време на пресконференцията.
Търсенето на земеделски земи през изминалата година е изключително активно. 121 568 от всички сделки са за земи - земеделско производство, което представлява с 10,8 % в сравнение с 2007 г.
През 2008 година са сключени 154 510 арендни договора за 3 279 545 дка земя. Най-много земя е наета в Северния централен район – 1 392 216 дка, което представлява 42 % от наетата земя. Традиционно най-малко на брой договори са сключени в Югозападния район на страната – едва 4 250 договора за 93 268 дка земя.
Общият размер на изплатените субсидии по директните плащания за периода декември 2008 – март 2009г. е над 577 млн.лв., каза още зам.-министър Бъчварова. Субсидии по това направление са получили над 70% от кандидатствалите стопани за кампания 2008г.
Редовният годишен бюлетин „Състояние и тенденции в развитието на пазара на земята в България” се публикува за десети пореден път от Система за агропазарна информация/САПИ/ със съдействието на МЗХ и Областните дирекции „Земеделие” към министерството. /БЛИЦ