В края на първия месец на 2012 г. финансовият резултат на банките у нас е 55 млн. лв., съобщи БНБ. Това е с 19.6% повече от 2011 г.
През януари банковият сектор отчита добри нива на доходност и устойчива ликвидна позиция. Коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ &ndash; 26.42%, е по-висок спрямо декември 2011 г.<br /> Размерът на разходите за обезценка е 98 млн. лв. В края на януари общата сума на активите нараства с 0.8% (595 млн. лв.) и достига 77.4 млрд. лв.<br /> <br /> През месеца пазарните позиции на местните банки се увеличават до 24.7%, а при европейските дъщерни банки е регистрирано леко намаление (69.4%).Брутните кредити и аванси нарастват с 0.9% (591 млн. лв.), основно заради заеми за кредитни институции. Едновременно с това е отчетено намаление при корпоративните заеми (с 0.6%, или 213 млн. лв.) и при експозициите на дребно (с 0.5%, или 97 млн. лв.). Спадът при екпозициите на дребно е повлиян както от жилищните ипотечни кредити, така и от потребителските кредити.<br /> <br /> Месечният растеж на привлечените средства е 0.8% (523 млн. лв.). Делът на привлечените депозити от български фирми и граждани продължава да нараства, като към края на януари е 81.2%.<br />