Икономическият растеж на България през 2009 година ще се забави повече от очакваното, според публикуван вчера доклад на МВФ за икономическото състояние на страната. Подробности от кореспондента на Дойче веле във Вашингтон Соня Каникова.
Икономическият растеж на България тази година ще бъде само 1 процент, като вероятността да е дори по-нисък е много голяма, смята МВФ. Този растеж е над четири пъти по-нисък от прогнозирания от институцията през октомври миналата година. Тогава тя очакваше 4.25 на сто растеж на българската икономика. Тази оценка беше занижена на 2 на сто през декември, сега очакванията са занижени наполовина. Прогнозите за България на американски експерти от частния сектор са още по-песимистични: много от тях са сигурни, че страната ще има или растеж под 1 на сто, или нулев растеж.
Главните причини за забавянето
Според МВФ това са икономическата рецесия в партньорските държави и пресъхването на постъпващите в страната капитали. Българската икономика е силно уязвима поради зависимостта си от чужди инвестиции и капитал, подчертават експертите.
В тази икономическа ситуация МВФ съветва през 2009 година България да запази бюджетен излишък от поне 2 процента. Правителството на страната е заложило в бюджета излишък от 3 процента, но според МВФ тази цифра е нереалистична, тъй като бюджетът се основава на старите очаквания за растеж от 4.7 на сто. За да успее да осигури 2 процента излишък, правителството ще трябва да намали допълнително публичните разходи.
МВФ отбелязва, че банковият сектор на България остава добре капитализиран и ликвиден. Но институцията предупреждава, че една тежка икономическа рецесия ще увеличи броя на неизплащаните заеми и ще доведе до бърза ерозия на банковия капитал. Експертите преупреждават също, че бързото нарастване на размера на работните заплати в страната застрашава нейната външна конкурентноспособност. Заплатите са се увеличили несъразмерно спрямо производителността, която остава твърде ниска спрямо Западна Европа.
Препоръките на МВФ
Политика на поддържане на доверие във валутния борд и във финансовата система – това са отправените препоръки към България. Експертите оценяват положително водената от страната консервативна финансова политика. Но те искат да видят редица подобрения, сред тях - увеличаване на способността на страната за реагиране в кризисни ситуации. Отбелязва се също, че напреженията между политическите партии в управляващата коалиция могат да създадат рискове, ако се наложи провеждането на спешни икономически мерки.
Очакваният спад в икономиката тревожи експертите от МВФ с потенциала си да доведе до политическа нестабилност, както показват предизвиканите от финансовата криза протести навсякъде в Европа. /БЛИЦ