Доверието на потребителите към икономиката през юни сериозно падна спрямо нивото отпреди три месеца, сочи анкета на Националния статистически институт, цитирано от "Стандарт". Това се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата.
Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца, както и очакванията за следващите 12 месеца са по-песимистични спрямо предходното наблюдение.<br /> <br /> По-неблагоприятни спрямо април са и оценките и очакванията на потребителите относно промените във финансовото състояние на техните домакинства. Гражданите продължават да считат, че през последните 12 месеца има покачване на цените, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани от предходната анкета. Същевременно инфлационните очаквания на хората за следващите 12 месеца се засилват.<br /> <br /> По отношение на безработицата в страната през следващите 12 месеца песимизмът също нараства, като очакванията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативни. Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване.<br /> <br /> Анкетата обаче отчита леко подобрение на общата оценка в настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като в тази посока са и намеренията на хората да извършват такива разходи през следващите 12 месеца.<br /> <br />