Повишен песимизъм и спад на доверието с цели 7.6 пункта в сравнение с януари отчита Националният статистически институт (НСИ) в редовното си наблюдение на потребителите през април. Публикуваните днес оценки за финансовото състояние на домакинствата през последните 12 месеца и за очакванията за следващите 12 месеца са по-неблагоприятни, като спрямо януари намалението е съответно със 7.1 и 5.0 пункта.
Потребителите продължават да очакват повишаване на безработицата, като тази тенденция се наблюдава от октомври 2008 година. През април балансовата стойност на показателя има по-висока стойност (плюс 15.9 пункта) в сравнение с три месеца по-рано.
Последната анкета на НСИ отчита спрямо януари и по-неблагоприятна обща оценка на възможността да се правят спестявания. Нагласата на потребителите да спестяват през следващите дванадесет месеца също е по-негативна. Понижение има и в очакванията на потребителите за “разходите за подобрения в дома” и “покупка на кола”.

Изключение при общото влошаване на мненията има единствено за инфлацията. През април 2009 г. потребителите дават по-благоприятни оценки за движението на цените през последните 12 месеца. В сравнение с три месеца назад намалява и песимизмът в очакванията им за инфлацията през следващите 12 месеца. /БЛИЦ