Фискалната стабилност остава приоритет, но не по начина, по който я разбираха предишните управляващи. Това каза министърът на финансите Петър Чобанов в интервю за предаването на БНР „Неделя 150”. Предвиждаме дефицитът да нарасне до два процента в края на годината, при 1,3 % дефицит, планиран в бюджета. Грубо това е около 600 милиона лева. В това няма нищо драматично, няма да се надхвърлят критериите от Маастрихт, тъй като сме наясно с европейските правила, каза Петър Чобанов.
По думите му - парите не са за социални мерки, както се внушава, а за разплащане с бизнеса.<br /> Не става въпрос за актуализация на бюджета в размер на един милиард лева, а за разлика в дефицита в размер на 600 милиона лева. Ще намалим приходите, които и без това няма да се изпълнят, каза той.<br /> <br /> В последните години правителството на ГЕРБ провеждаше една политика, която беше издигнала ниския дефицит в самоцел. Не казвам,ч е фискалната стабилност не е важна, напротив тя е много важна и за нас остава приоритет, но не и по начина, по който я разбираха предишните управляващи. Тази самоцел доведе до потискане на редица сектори, отсъстваше дългосрочна инвестиционна политика за стимулиране на растежа и това задълбочи проблемите в резултат на което станахме свидетели на загуба на 400 000 работни места и редица микропредприятия над 100 000 изчезнаха от пазара. Въпреки това състоянието на публичните финанси се влоши за този момент с близо 8 милиарда лева &ndash; 4 милиарда от намалелия фискален резерв и 4 милиарда от имитирания допълнително дълг. Тоест ние можем и да не актуализираме бюджета, но ако не го актуализираме ще продължим тази политика и това ще стане на цената на орязване на разходи, но не оптимизацията, а директно неплащане на бизнеса, задържане и прехвърляне на тези разходи в следващата година и задържане на възстановяването на ДДС, пример който ни се демонстрира най-ярко през 2009г., когато неразплатените плащания към бизнеса достигнаха 800 милиона лева, но и когато имахме икономически спад до 7,6%, обясни министър Чобанов.<br /> <br /> Оценката на данъчните агенции за недостига на приходи е около 1 милиард лева.&nbsp;Обвиненията, че до момента изпълнението не говори в тази посока, не е основателно, каза Петър Чобанов. Категорично приходите няма да бъдат изпълнени. Ние можем да не актуализираме, но това означава, да не изплатим всички разходи, каза Чобанов.<br /> <br /> Намаляват се разходите на министерства и ведомства с 5 % от 1 юли. Отделно ще се търсят всякакви възможности и резерви; пример за това са оперативните програми.<br /> <br /> В НАП гласуваме доверие на г-н Бойко Атанасов, който беше заместник. Дава му се възможност да работи, да направи промените, които е предвидил, и да демонстрира резултатите, които очакваме от него, а именно &ndash; да увеличим събираемостта, каза Петър Чобанов. <br type="_moz" /> <br />