Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров ще открие утре, рехабилитираната компресорна станция „Кардам 2” от транзитния газопровод Русия – България – Турция – Гърция – Македония, съобщиха от икономическото мисистерство.
Компресорна станция &quot;Кардам-2&quot; е първото звено от газопреносната система на &ldquo;Булгартрансгаз&rdquo;. Тя е разположена в крайната североизточна част на&nbsp;България, на самата държавна граница с Румъния и е предназначена за транспортиране на необходимото количество природен газ по Транзитния газопровод от Русия към Турция, Гърция и Македония. Компресорната станция започва да функционира през 1989&nbsp;г. и вече 20 години е в експлоатация на входа на цялото транзитно направление, като 100% от общото количество природен газ, транзитиран през територията на&nbsp;България преминава през нейните съоръжения. Компресорната станция е оборудвана с 6 броя паралелно работещи газотурбокомпресорни агрегати с обща инсталирана мощност от 51 MW. През 2004 г. започна изпълнението на рехабилитацията и модернизацията на 5 броя газотурбокомпресорни агрегати от състава на КС &ldquo;Кардам-2&rdquo;, което включва проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, организация и изпълнение на строително-монтажните работи, реконструкция на съществуващи газови площадкови инсталации, операции по свързване на агрегатите към прилежащото оборудване, предпускови и пускови изпитания на оборудването, както и извършване на всички съгласувателни действия по приемане на обектите и осигуряване на тяхното гаранционно обслужване./БЛИЦ<br />