Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не е ценови регулатор, на който и да било пазар. Това заяви председателят на КЗК Петко Николов преди изслушването в икономическата комисия на НС за евентуален картел в цените на горивата у нас. Преди няколко дни комисията обяви свой доклад, според който четири компании на пазара на горива у нас са в картелно споразумение.<br /> <br /> Николов обясни още, че този, който се почувства засегнат от доказан картел, може да предяви граждански иск срещу провинилите се компании. Според него обаче КЗК не може да определи цената на стоката или услугата, не може да я намали или увеличи. &ldquo;КЗК може да наложи само санкция на страните, които координират действията си спрямо фиксирането на една цена&rdquo;, поясни Николов.<br /> <br /> Цялата процедура по установяване има ли картел между петролни компании ще трае около 3 месеца. &ldquo;Освен глобата, която е до 10% от оборота, от комисията могат да санкционират дружествата и да постановят прекратяването на тази практика, която е в основата на обвинението, което в момента са получили&rdquo;, обясни още председателят на КЗК.<br /> <br /> Според Петко Николов КЗК е работила по картелно споразумение в изключително кратки и съкратени срокове. &ldquo;Ако някой ги определя като дълги, то по-скоро трябва да погледне какво правят другите антимонополни комисии в страни-членки на ЕС&rdquo;, посочи той.<br /> <br /> В момента тече едномесечния срок, в който засегнатите компании могат да направят възражения. След изтичането на този срок следва в не по-малко от 14-дневен срок - ако страните са поискали, да се проведе изслушване пред антимонополния орган. След това, ако са представени нови доказателства, на КЗК ще й трябва още известно време, в което да ги обсъди.<br /> <br /> Петко Николов бе категоричен, че комисията досега не е прикривала картел. &bdquo;Обвинение за прикриване звучи много нелогично&rdquo;, с тези думи той отговори на обвиненията на Синята коалиция, че КЗК е прикривала доклада си за картелно споразумение.<br /> <br />