Първа инвестиционна банка познава в детайли активите на "Кремиковци" и е изчислила внимателно рентабилността им, сочат от трезора, предоставил средства за купуването на металургичния комбинат. Като обезпечение на кредита купувачите са предоставили, освен придобиваните активи, също вземания по договори с чуждестранни контрагенти, а и други неща, пише в уведомлението на ПИБ до Комисията за финансов надзор и до БФБ.
Банката е предоставила на &bdquo;Елтрейд Къмпани ЕООД&ldquo; 59 млн. евро за закупуване на активите на обявения в несъстоятелност металургичен комбинат.&nbsp;&nbsp;Според оценката на кредитните инспектори купувачът ще може да погаси задълженията си посредством производство на продукция, транспортни ЖП услуги, електропренос, продажба на скрап и продажба на недвижими имоти. <br /> <br /> Предоставените обезпечения напълно съответстват на риска на проекта, заявяват от ПИБ в документа, подписан от изпълнителните директори Мая Георгиева и Йордан Скорчев.&nbsp; <br /> <br /> Фирмите &bdquo;Надин Металс Трейд&ldquo; и &bdquo;Велпет консулт&ldquo; ЕООД са стратегически партньори на &bdquo;Елтрейд Къмпани ЕООД&ldquo; в осъществяването на сделката. Трите дружества нямат икономическа свързаност според българското законодателство, пише в заявлението. <br /> <br /> В рамките на придобитите активи на &quot;Кремиковци&quot; трите дружества ще развиват разнородна дейност&nbsp;в самостоятелно обособени на технологичен и функционален принцип обекти, като ще&nbsp;генерират различни по характер парични потоци. Фирмите имат предварителни договори за продажба на активи и продукция с чужди контрагенти. <br /> <br /> Всичко това е дало основание на ПИБ да предостави мостово финансиране на дружествата до пълния размер на сделката -&nbsp;316 млн. лв. <br /> <br />