Инж. Пламен Дилков, изпълнителен директор на „ПВБ Пауър България“ АД, бе избран за заместник-председател на Конфиндустрия България на годишното Общо събрание на асоциацията на италианските предприемачи и инвеститори в България. Инж. Дилков ще отговаря за връзките на Конфиндустрия с българските институции, както и за енергийния сектор.
Според анализ на Конфиндустрия България, италианските инвестиции в страната ни възлизат на два милиарда евро, което нарежда Италия сред първите седем най-големи инвеститора в България. <br /> <br /> Наскоро инж. Дилков беше избран и за член на борда на най-влиятелната енергийна асоциация в Европа &ndash; European Federation of Local Energy Companies (CEDEC). <br /> <br /> Членовете на Конфиндустрия България подновиха мандата на досегашния Председател на Асоциацията &ndash; г-н Пиетро Луиджи Гиа, както и на другите двама заместник-председателя &ndash; г-жа Мария Луиза Мерони и г-н Луиджи Салвадори. <br /> <br /> Конфиндустрия България е основана през 2000 г. и е част от Конфиндустрия, най-значимата асоциация на бизнеса в Италия. В българската секция на сдружението членуват 270 фирми, инвестиращи в различни сектори на българската икономика. <br /> <br /> Пламен Дилков е кадър на университета Тренто-Мезиано в Италия. Започва кариерата си като асистент в Инженерния факултет на същия университет, в последствие участва в проектирането и изпълнението на италианската станция в Антарктида. Ръководи и консултира проекти от национално значение, основно в областта на строителството на пътища, магистрали, жп-линии, както в Италия, така и в Централна и Източна Европа. За заслуги и разработки в областта на опазване на околната среда през 2011 г. получава титлата академик от Международна академия на науките за екология и опазване на околната среда и водите към Санкт &ndash; Петербургския Университет.