С искане да бъде обявена за противоконституционна таксата за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия се обърна Росен Плевнелиев към Конституционния съд, става ясно от съобщение на сайта на институцията.
Държавният глава счита, че приетите с гласуването на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. разпоредби в Закона за енергията от възобновяеми източници, с които се въвежда таксата, са в противоречие с основните конституционни принципи на правовата държава и свободната стопанска инициатива.<br /> <br /> Член 19, ал. 2 от Конституцията гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, мотивира се той. Според Росен Плевнелиев въвеждането на такса само за производителите на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия създава различни правни условия за стопанска дейност и неравно третиране. <br /> <br /> Не се предвижда да плащат такава такса нито другите производители на енергия от възобновяеми източници &ndash; напр. водноелектрическа енергия, биомаса, нито останалите стопанските субекти, от които държавата изкупува електроенергия на преференциални цени - произведената по високоефективен комбиниран начин електроенергия от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пише още в мотивите му до КС. /БЛИЦ<br />