Министерството на екологията е договорило досега най-малко средства от Европейския съюз, а социалното ведомство - най-много, съобщи българският вицепремиер Меглена Плугчиева.

Според нея има съществен напредък в работата за управление на повечето от програмите, за които са предвидени пари от ЕС. Проектите на министерството на екологията са мащабни, на висока стойност и това обяснява донякъде бавното усвояване на европарите, посочи Плугчиева. "Факт е, че има забавяне от министерството на околната среда и водите", каза тя. Вицепремиерът отправи критики към практическата работа на Националната агенция "Пътна инфрастуктура" и добави, че има забавяне и в дейността на Агенцията по рибарство и аквакултури. Не са достатъчни служителите и не са обучени, посочи тя. От месец май досега обаче е свършена доста работа по усвояването на европейските средства, обобщи Плугчиева. "За това кратко време се положени максимумът усилия по отношение на промяна на начина н работа, на много по-голям контрол, на по-голяма прозрачност, на стабилизиране на административния капацитет", заяви тя. През следващата седмица в Брюксел ще бъде изпратен пакетът от документи за двете агенции по програма "ФАР" в министерстватана регионалното развитие и на финансите, на които бяха отнети акредитациите, съобщи заместник-министърът на финансите Димитър Ивановски. /БЛИЦ