Преките инвестиции в страната за януари - май 2013 г. възлизат на 505.4 млн. евро или 1.2% от БВП, при 933.2 млн. евро или 2.4% от БВП за януари - май 2012 г. Това сочат предварителните данни на БНБ.
Преките инвестиции в страната за май 2013 г. са в размер на 85.8 млн. евро, при отрицателни в размер на 135.8 млн. евро за май 2012 г. <br /> <br /> Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти възлизат на 52.2 млн. евро, при 98.2 млн. евро за януари - май 2012 г. <br /> <br /> По държави, най-големите преки инвестиции в страната за януари - май 2013 г. са на Холандия (254.9 млн. евро), Чехия (67.1 млн. евро) и Русия (45.5 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Германия (-29.7 млн. евро) и към Франция (-6.5 млн. евро). /БЛИЦ<br /> <br /> <br />