Одобрени са оперативни програми за България "Административен капацитет" и "Околна среда", съобщи министър-председателят Бойко Борисов на среща с журналисти преди началото на Европейския съвет в Брюксел.
&quot;Административен капацитет&quot; е на стойност 123 милиона евро, а&nbsp;&quot;Околна среда&quot; - на стойност 1,46 милиарда евро.&nbsp;<br /> <br />