Шест централи за производство на енергия от биомаса ще изгради българо-португалската компания “Мейп Дивелъпмънт” ООД, чието седалище е в Пловдив. Това стана ясно от изпълнителния директор на компанията Жоау Мануел Калдейра.
Мощността на обектите ще е общо 30 мегавата, те ще бъдат завършени през 2012 година. Освен в централите португалците ще налеят пари и в ново голф игрище в пловдивско. Стойноста на пакета от инвестиции в 150 милиона евро.
“Меп Дивелъпмънт” ООД е част от консорциума МАРА SGPS Group – Португалия. Консорциумът е основен акционер в една от най-големите фирми за добив, обработка и търговия с биомаса в Поргугалия. Компанията участва в няколко проекта за голф и екотуризъм, развива и дейност в областта на планирането и управлението на територии. Българското дружество е и акционер във фирма “Булплан”, която се занимава с регионално и устройствено планиране.
Португалците планират първата им централа да е в град Панагюрище. Съоръжението ще е с мощност между 5 и 10 мегавата, а инвестицията ще излезе на 25 милиона евро. Инсталацията ще използва като суровина горски отпадъци. За работата й ще са необходими годишно около 100 000 тона биомаса. Според проучванията на португалците в България в момента има минимално около 260 000 тона дървесна биомаса, което е предостатъчно за работата на няколко електроцентрали, използващи такава суровина. Португалците смятат дори да засадят култури, който ще използват специално като енергия за централите си в Южна България. Те търсят и подходящ терен в Родопите на площ 5 хектара, на който също да се вдигне централа за производство на енергия от биомаса. Подножието на Родопите предлага отлична възможност да се осигури необходимата суровина, заяви за БЛИЦ директорът на корпорацията Жоау Манеул Калдейра.
Португалците са сключили договор с “Оптикоелектрон груп” – Панагюрище, чиито бизнес парк е от 12 предприятия със 700 души персонал. Централата ще бъде от когенерирационен тип и освен че ще произвежда ток ще се използва за отопление на предприятията в българската индустрия. Като за начало ще бъдат отворени 300 работни места. /Мария Друмева, БЛИЦ