Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби с 256 хил. лв. електроразпределителното дружество "ЕВН България Електроснабдяване" АД, Пловдив, заради налагане на нелоялни търговски условия при снабдяването на клиент с електроенергия, съобщиха в петък от КЗК.
Комисията е наложила санкцията след оплакване на клиент, че ЕВН е отказал да възстанови електрозахранване на имот, докато не бъдат платени дължимите суми от предишен негов ползвател. <br /> <br /> Отказът е бил изложен в писма на ЕВН до потърпевшото дружество - фирма &quot;Надежда-94&quot; ООД, Кърджали. Възстановяването на електроснабдяването е станало след като фирмата заплаща пълния размер на натрупаните от нейния наемател &quot;Серсан&quot; ООД задължения.<br /> <br /> КЗК счита, че поведението на &quot;ЕВН България Електроснабдяване&quot; представлява налагане на нелоялни търговски условия и нарушава Закона за защита на конкуренцията. При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание продължителността и характера на нарушението.<br /> <br />