През юли храните и напитките са поевтинели леко спрямо предходния месецу, но сравнението с юли миналата година отчита ръст с цели 18,6 на сто. Това показват данните на НСИ за цените на производител.
Индексът на цените на производителите на хранителни продукти и напитки през юли намалява с 0,2 на сто.
Общо за всички стоки на вътрешния пазар обаче индексът е в посока нагоре - с 2,9 на сто, като в преработващата промишленост е с 1,2 на сто.

Увеличение на цените има при производството на канцеларска и електронноизчислителна техника - с 5 на сто, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 2,4 на сто, производството на тютюневи изделия - с 2,3 на сто.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юли 2008 г. спрямо същия месец на 2007 г. нараства с 15,4 на сто.
В преработващата промишленост през юли цените на вътрешния пазар се увеличават със 17,7 на сто спрямо юли 2007 г. По-голямо относително увеличение има при производството на дървен материал и изделия от него, без мебелите - с 14 на сто, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 12,8 на сто, производството на канцеларска и електронноизчислителна техника и производството на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 9,3 на сто, производството на химични продукти - с 8,7 на сто, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло и производството на продукти от други неметални минерални суровини - с 8,6 на сто, производството на обработени кожи; производството на изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки - с 8,3 на сто.
Общият индекс на цените на производител през юли 2008 г. спрямо предходния месец нараства с 2,3 на сто, като в преработващата промишленост увеличението е с 1 на сто. Увеличават се цените при производството на тютюневи изделия - с 4,6 на сто, при производството на канцеларска и електронноизчислителна техника - с 4,3 на сто, при производството на химични продукти - с 2,3 на сто и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1,9 на сто. Общият индекс на цените на производител се изчислява от индексите на цените на вътрешния и на международния пазар, претеглени със структурата на продажбите на вътрешния и на международния пазар към общите продажби през базисната 2000 година.
Общият индекс на цените на производител през юли 2008 г. нараства с 13,1 на сто спрямо същия месец на 2007 г. В преработващата промишленост през юли 2008 г. спрямо съответния месец на 2007 г. цените на производител нарастват с 13,9 на сто. Значително е увеличението на цените при производството и разпределението на електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия - с 16,2 на сто. /БЛИЦ