Днес е последният ден, в който физическите лица могат да платят дължимия данък за довнасяне по годишната си декларация. За това напомнят от Националната агенция за приходите (НАП). От тази година плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.
От Приходната агенция припомнят, че отстъпката от данъка за довнасяне може да се ползва само при условие, че авансовият данък е внесен през 2011 г. Най-често задължение да внасят авансово подоходен данък имат наемодателите, които по закон са длъжни да правят тримесечни вноски.<br /> <br /> Освен по интернет, плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или по банков път. За улеснение на клиентите на НАП в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. <br /> <br /> За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.<br /> <br /> <br /> <br />