Фирмите, които търгуват на едро с налични храни и цветя в самостоятелен обект, са длъжни да подават уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в тримесечен срок, съобщиха от пресцентъра на комисията.
Задължението за това уведомление идва от промените в Закона за стоковите борси и тържищата, които са в сила от 9 октомври тази година. Промените засягат земеделски производители, търгуващи на стоковите тържища и пазарите на производителите, както и&nbsp; дейността на организаторите.<br /> <br /> Причина за изискването е в появата на нерегламентирани места за търговия на едро, които оставаха досега извън всякакъв контрол.<br /> <br /> С промените търговията на едро с налични храни и цветя ще може да се извършва само на стоково тържище или пазар на производителите. В обхвата на това изискване не попадат търговските обекти, представляващи магазин или вериги от магазини за самообслужване, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице. <br /> <br /> При сделките между производител, включително чрез посредник, и преработвателно предприятие или вносител и преработвателно предприятие и при директните доставки до обекти за продажби на краен потребител и седмичните пазари също не се налага това да става на стоково тържище. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />