Над три милиарда долара са вложили в България американски фирми през последните 16 години. Това казва Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Американска търговска камара в България.
Информационните технологии, енергетиката, аутсорсингът, недвижимите имоти са основни и предпочитани сектори за американските инвеститори. България е привлекателна за американския бизнес и със сектори като селскостопанското оборудване и здравната индустрия. Потенциал за бъдещо развитие имат фармацията и научно-изследователските дейности в биотехнологиите. <br /> <br /> По данни на Българска агенция за инвестиции 218 американски компании са инвестирали в България през 2010 г., като най-много преки инвестиции са били насочени към производството, енергетиката (84 милиона евро) и търговията (23 милиона евро).<br /> <br /> САЩ бяха отличени като най-голям инвеститор в България през 2010 г. Според прогнози на посланика на САЩ Джеймс Уорлик, 2011 г. също се очертава силна година за инвестициите от САЩ. Инвеститорите от САЩ стъпват с дългосрочни планове в България.<br /> <br /> По данни на БНБ за периода 1996-2010 г. САЩ се нареждат на 8-мо място и са единствената страна в първата десетка, която не е член на Европейския съюз. Ниските данъци, квалифицираната работна ръка и членството в ЕС, са основните притегателни сили за американския бизнес.<br /> <br />