Животът на най-бедните домакинства у нас ще поскъпне с 14 лева от следващата година - това е увеличението на линията на бедност, предложено от социалното министерство за 2017-та година.

Сумата за гарантиране на минималните жизнени потребности на българите ще стане 314 лева.

Стойността на линията на бедност е избрана, след като е разгледано съотношението между разходите за хранителни и разходите за нехранителни стоки и услуги на 20-те процента от домакинствата с най-ниски доходи. Решението трябва да бъде взето от Министерския съвет след 20-ти декември.