Електроразпределителното дружество ЧЕЗ е разработило и предлага на клиентите възможност да подават онлайн запитвания и сигнали до компанията и до енергийния омбудсман през корпоративния сайт www.cez.bg. Формулярите се намират в секция „Контакти".
Желаещите да подадат сигнал към компанията, могат да го направят на интернет адрес: https://www.cez.bg/edee/qf/bg/ramjet/pishete-ni-2G. А тези, които искат да се обърнат към омбудсмана, могат да попълнят формуляр на адрес: https://www.cez.bg/edee/qf/bg/ramjet/ombudsman. <br /> <br /> Уеб формулярите са част от усилията на ЧЕЗ да развива нови канали за комуникация с клиентите с цел да ги улесни и да им спести време, обясни Петър Докладал, регионален мениджър на компанията за България. <br /> <br /> При попълването на онлайн формуляр е необходимо да се посочи клиентски номер и имейл за обратна връзка, на който се изпраща входящ номер на сигнала. <br /> <br /> Отговорът ще бъде получен в рамките на 30 дни. Относно сигналите до омбудсмана, подателите получават потвърждение дали сигналът им е приет за обработка и очакваният срок за отговор. <br /> <br /> <br /> <br />