Стопанската конюнктура в страната през март се влошава с 4,1 пункта спрямо февруари, съобщи Националният статистически институт (НСИ). През февруари бизнес климатът се подобри с 2,7 пункта, а през януари нарасна с 1,9 пункта.
За първи път от началото на годината предприемачите са обхванати от песимизъм. Заради поскъпването, междуфирмената задлъжнялост и липсата на финансиране те дават лоши прогнози за развитието на бизнеса и потребителското търсене през следващите месеци.<br /> <br /> През март очакванията им са за спад на икономиката, а през януари и февруари бяха за подем. Според проучването на националната статистика най-много ще се свие пазарът на услугите, промишлеността и строителството. Ще има съкращения на работници. Търговците пък предричат ново увеличениена цените.<br /> <br /> Бизнесът се оплаква от липса на финанси и свито търсене<br /> <br /> През март бизнес климатът в промишлеността намалява с 3,9 пункта, в строителството се понижава с 1,7 пункта, а в сектора на услугите спада с цели 14,9 пункта. Повишение е отчетено само в търговията на дребно - с 4,1 пункта.<br /> <br /> Мениджърите в промишлените компании са по-песимистично настроени за следващите шест месеца. Те вече са ревизирали прогнозите си за увеличаване на производството и дори планират съкращаване на персонал. Като основни проблеми пред индустрията те посочват несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене в страната.<br /> <br /> Фирмите от строителството пък се оплакват от все по-сериозни финансови проблеми. Паралелно с това се очаква и ръст на цените през следващите 3 месеца.<br /> <br /> Най-негативни са обаче оценките за бизнес средата на компаниите от сектора на услугите. Те отчитат спад на търсенето в момента, а прогнозите за следващите месеци са още по-лоши. Основните проблеми пред компаниите от сектора на услугите са несигурната икономическа среда и конкуренцията.<br /> <br /> Само търговците на дребно са по-оптимистично настроени за следващите шест месеца, въпреки че и през март оборотите им са намалели.<br /> <br /> Търговците на дребно също се оплакват от несигурност, а прогнозите им са цените на стоките да се увеличат през следващите три месеца.<br /> <br />