Членовете на Управителния съвет на Регионалната туристическа камара се срещнаха с бургаския областният управител Любомир Пантелеев. Темата на проведените разговори бяха хода на туристическия сезон и съпътстващите го проблеми, предаде кореспондентът на БЛИЦ в Бургас.
По време на срещата бяха набелязани конкретни мерки, които да бъдат реализирани до края на настоящата година, като част от подготовката на сезон 2009. В работната среща участва и зам. областния управител Георги Николчев, който отговаря и за проблемите в туризма.
На вниманието на присъстващите председателят на БРТК Иван Иванов представи информация за хода на туристическия сезон до 30 юни. Акцентът падна върху проблемите, които според вижданията на ръководството на туристическата камара - Бургас, най-силно влияят върху туристическия сезон. Сред основните са презастрояването на Варненското и Бургаското Черноморие, липсата на квалифициран персонал, закъсняването в подготовката на сезона, поради продължаващите до късно строителни работи, лошата инфраструктура, високата цена на визите на гостите от ОНД и големите формалности при издаването им. Според изготвената информация това за съжаление е спомогнало туристическият поток да се пренасочи към други по-привлекателни дестинации, извън България.

След проведените дебати се оформиха няколко предложения, които в края на срещата Областният управител обобщи:
1.През месец септември БРТК да подготви и представи на вниманието на Областния управител конкретните си предложения, относно искани промени в Закона за туризма, предложения за облекчаване на процедурата при издаване на визи на туристите извън ЕС, за промяна на общинските такси при извършване на строителство и визията си по отношение на следващия туристически сезон. Направените предложения ще бъдат разгледани от Областния управител, ще се подготвят и изпратят писма до заинтересованите министерства и агенции.
2.През октомври да се проведе среща в същия формат, на която на базата на получените отговори от съответните институции да се обсъдят последващите съвместни действия на Областна администрация Бургас и БРТК.
3.През ноември да се проведе среща на по-високо ниво, за която Областният управител да покани представители на МВнР, МВР, МРРБ и на която да се представи визията за успешен туристически сезон 2009. /БЛИЦ