Преките чужди инвестиции в страната за 2009 година възлизат на 2 844 800 000 евро, което представлява 8,4% от БВП. Това показват предварителните данни на БНБ. За същия период на предходната година те са били 6 549 000 000 евро или 19.2% от БВП.
Привлеченият през периода дялов капитал възлиза на 2 069 100 000 евро и представлява 72.7 на сто от общия поток на преките чуждестранни инвестиции. <br /> <br /> Той е по-нисък с 1 239 900 000 евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2008 г. (3 309 000 000 евро, 50.5 на сто от общия поток на преките инвестиции). /БЛИЦ