Годишният общ доход средно на човек от домакинство се е повишил с 11,3 на сто до 4814 лв. през 2013-а в сравнение с предходната година, сочат данните на националната статистика.
Работната заплата продължава да бъде основен източник на доход, като формира 53.1 на сто от общия доход на домакинствата, а през 2012-а делът й е бил 52.7%.<br /> <br /> През 2013 г. пенсиите продължават да са втория по значимост източник на доходи за българските домакинства. Те формират 25.5% от общия доход на домакинствата, докато през 2012 г. техният дял е 26.7%.<br /> <br /> През изминалата година относителният дял на дохода от домашно стопанство е приблизително на нивото от 2012 г . и е 1.6% от общия доход на домакинствата.<br /> <br /> През 2013 г. домакинствата са изразходвали 4466 лв. средно на лице, което е с 10.1% повече от 2012 година. За храна са изразходвани 1480 лв. средно на човек от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход намалява от 33.4% през 2012 г. на 33.2% през 2013 година.<br /> <br /> През последната година се увеличават разходите за жилище, вода, електроенергия и горива с 1.8% спрямо 2012 година. Увеличение се наблюдава и при разходите за здравеопазване (с 9.9%), за транспорт (с 19.2%) и съобщения (със 7.3%).<br /> <br /> Относителният дял на разходите за жилищно обзавеждане остава в границите на 3-4%. Разходите за свободно време, култура и образование варират в границите на 4-5%. Разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия са 4%. Делът на разходите за облекло и обувки достига 3.5% през 2013 година./БЛИЦ&nbsp;<br /> <br /> <br />