Нови правила за ставките на ДДС и за облагането на сделките в страните от ЕС са договорени от финансовите министри на страните членки обявиха от Европейската комисия.


Страните членки ще имат по-голяма гъвкавост за въвеждане на по-ниски ставки на ДДС, като списъкът на стоки и услуги, за които се допускат по-ниски ставки ще бъде разширен.

Държавите-членки ще трябва да продължат да прилагат стандартна ставка на ДДС над 15%. Но в списъка на стоки и услуги, за които ставката може да е по-малка са добавени:

- цифрови услуги, които преди не отговаряха на изискванията за намалени цени, като достъп до интернет и предаване на живо на културни и спортни събития;

- стоки, които защитават общественото здраве и които се оказаха решаващи инструменти в борбата срещу COVID-19 и които биха могли да се окажат полезни при бъдещи кризи, като лични предпазни средства, маски и определено медицинско оборудване; както и повече предмети, считани за основни помощни средства за хората с увреждания;

- някои артикули като велосипеди, зелени отоплителни системи и слънчеви панели, инсталирани в частни домове и обществени сгради, които могат да имат положително въздействие върху приоритетите на ЕС относно изменението на климата ;

- разнообразни продукти и услуги, считани за подходящи и полезни от държавите-членки, които се ръководят от общия интерес на целите на обществената политика.

Целта на промените е подкрепа на зеления и цифровия преход и защита на общественото здраве.

Същевременно намалените ставки за стоки и услуги, които са били разрешени досега, но се считат за несъответстващи с Европейския зелен договор, ще трябва да бъдат прекратени в онези държави-членки, които ги прилагат, най-късно до 2030 г. Става въпрос за стоки и услуги, които се считат за вредни за околната среда и за целите на ЕС във връзка с изменението на климата.

Някои държави-членки получиха разрешение при присъединяването си към ЕС да прилагат дерогации като изключения и намалени ставки за специфични артикули, посочват от ЕК. Това доведе до неравнопоставено третиране между държавите-членки, които могат да прилагат такива специални мерки, и тези, които не могат, и може да нарушават конкуренцията.

Като част от днешното споразумение, съществуващите дерогации за държавите-членки, които са в съответствие с общите принципи за ставките на ДДС, могат да бъдат запазени, при условие че са в съответствие със Зелената сделка на ЕС и преследват цели на обществената политика, но клаузата за „равно третиране“ ще ги направи достъпни и за други държави-членки, които желаят да ги използват.

Това означава, че България ще може да въведе намалени ставки на ДДС за стоки и услуги, за които ставките са намалени в друга страна членка. Така наречените „супер намалени ставки“, които позволяват отделни намалени ставки под 5% в някои държави-членки, както и намалените ставки с не повече от 3% от стандартната ставка за определени специфични продукти, могат да се запазят.

Но държавите-членки ще трябва да прекратят всички дерогации, които не са в съответствие със Зелената сделка на ЕС до 2030 г. Изрично бяха изключени редица елементи, които могат да имат пагубен ефект върху околната среда и в резултат на това върху действията за смекчаване на изменението на климата.

Държавите членки вече ще имат възможността да прилагат две намалени ставки до 5% за стоки и услуги в до 24 категории, включени в актуализирания списък. Страните също така ще могат да прилагат една намалена ставка, по-ниска от 5% и едно освобождаване („нулева ставка“) за максимум седем категории от списъка, считан за покриване на основни нужди, например храни, лекарства, фармацевтични продукти.

Държавите-членки единодушно се споразумяха за тази реформа. Това ще осигури максимална гъвкавост, като същевременно ще избегне намаляване на приходите в бюджетите на страните членки, посочват от ЕК.

Новите правила предвиждат и промяна на системата за ДДС на ЕС към такава, при която ДДС се плаща в държавата-членка на потребителя, а не в държавата-членка на доставчика. Това гарантира, че по-голямото разнообразие в ставките (както вече е договорено) би било по-малко вероятно да наруши функционирането на единния пазар или да създаде нарушения на конкуренцията.

Следващи стъпки

До март 2022 г. актуализираните правила ще бъдат изпратени в Европейския парламент за провеждане на консултации по окончателния текст. Когато бъде официално прието от държавите членки, законодателството ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, което ще позволи на държавите членки да прилагат новата система, считано от тази дата.