Намалението на цената на природния газ с 33,14 % от 1 юли го направи най-евтиния енергоносител за българските домакинства. Новата пазарна стойност на синьото гориво подобри позициите му дори спрямо традиционно евтини методи за отопление като дърва и въглища.
В жилище от 90 квадратни метра, с идеална отоплявана площ около 65 квадратни метра, годишно потребление на енергия е средно 11,4 мегаватчаса. От различните решения за осигуряване на това количество енергия, семействата, избрали природния газ, ще плащат 1112 лева годишно. Тази сума е далеч по-ниска в сравнение с цената за 11,4 мегаватчаса при използване на електрическа енергия &ndash; 2260 лева и на нафта &ndash; 2200 лева. Пропан-бутанът също се оказва скъп вариант за бита: годишното потребление на енергия в дома струва 1630 лева, с 518 лева по-скъпо от природния газ. Въглищата и дървата &ndash; традиционно евтини енергоизточници, също излизат по-скъпо &ndash; енергията за една година на дърва струва 1433 лева (с 321 лева повече), а с въглища &ndash; 1329 лева (с 217 лева по-скъпи от синьото гориво).<br /> Освен с ниската си цена, природният газ се отличава от конкурентните горива с екологичността си и с комфорта, който предоставя на потребителите. Поради високия коефициент на полезно действие на инсталациите на природен газ &ndash; около 95% и ниското въглеродно съдържание на синьото гориво, отделените в атмосферата количества парникови газове и вредни вещества са минимални. <br /> Ползването на екологичното синьо гориво осигурява и по-голямо удобство за битовите потребители: няма нужда да се купува в началото на всеки отоплителен сезон, да се носи и складира, както дървата и въглищата и за съхранението му не са нужни отделни помещения &ndash; какъвто е случаят с нафтата.<br /> Доказателство за предимствата на природния газ е бързият темп на нарастване на газифицираните домакинства в страната. Само за една година броят на битовите клиенти на Овергаз се е увеличил с над 7 хиляди. Към 1 юли 2008 година те бяха почти 30 хиляди, а в момента битовите клиенти на газовата компания са близо 37 хиляди. Най-много те са в столицата &ndash; 10 225, следвани от Стара Загора &ndash; 2 457 и Русе &ndash; 2 246./БЛИЦ<br />