Бившите стопански дворове ще се продават на търгове по пазарна оценка, изготвена изготвена от независим оценител по реда на Закона за независимите оценители. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предложени от аграрното министерство.
Досега началните тръжни цени се определят, като данъчната оценка на имота се увеличи с 20 на сто, пише &quot;Монитор&quot;. При прилагане на новата процедура се е установи, че данъчните оценки на земеделските земи са ниски и дори увеличени с 20 на сто, формират много ниска начална тръжна цена, която не защитава държавния интерес при продажбата, се казва в мотивите на земеделския министър Десислава Танева към предложението. Тя напомня, че тези земи са в границите на стопанските дворове, в които има изградена добра инженерна инфраструктура, а останалите имоти, представляващи прилежащи площи към сгради или съоръжения се считат за земи с променено предназначение.<br /> <br /> Измененията, които са предложени за обществено обсъждане до 23 март, предвиждат проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителните канали, да бъдат предоставени на ползвателите. Това може да става след съгласие от кмета на общината или собственика на съоръжението. За целта ползвателите ще сключват договори за съответната стопанска година и ще плащат за ползване на предоставените имоти. /БЛИЦ