Нелегалните акцизни стоки вече ще могат да се използват като суровини и да се преработват до други, годни за употреба крайни продукти. Това предвижда проект на Наредба за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, съобщиха от Агенция "Митници".
Според проекта чрез търг с тайно наддаване ще се продават алкохолът и енергийните продукти, а на задължително унищожаване подлежат тютюневите изделия.<br /> <br /> Подобна наредба се пише за първи път, откакто действа настоящият Закон за акцизите и данъчните складове.<br /> <br /> Целта на подзаконовия нормативен акт е да се намали количеството акцизни стоки, които залежават в складовете на Агенция &bdquo;Митници&rdquo;, като чрез продажбата им не само ще се реализират приходи за държавния бюджет, но ще се намалят и разходите по складирането, без риск акцизните стоки да се върнат отново на нелегалния пазар.<br /> <br /> Агенция &bdquo;Митници&rdquo; поддържа десетки складови бази в цялата страна. Голяма част от площта им е заета с отнети в полза на държавата или изоставени акцизни стоки, които поради липсата на нормативна база не можеха да бъдат реализирани.<br /> <br /> Проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на Агенция &bdquo;Митници&rdquo;. /БЛИЦ