Софийска градска прокуратура работи по сигнал срещу неправомерното завишаване цените на електроенергията и начина на ценообразуването, както и нарушения във финансовата дейност на електроразпределителните дружества.
ВМРО &ndash; НИЕ внесе сигнал в Прокуратурата в началото на февруари.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Дружествата формират сериозна печалба, в същото време с възможни доводи и с помощта на държавния регулатор се иска непрекъснато увеличаване на цената на тока. В приватизационния договор няма заложена първоначална инвестиция. Напротив &ndash; има заложена гарантирана печалба &ndash; в началото 16%, на този етап-12 %, при средноевропейски стандарт &ndash; 5 %. <br /> <br /> Според официалната статистика средната работна заплата в дружествата е 1500 лева. Едно от големите нарушения, констатирани в одита е увеличаването близо на 100 % на плащанията на консултантските услуги на ЕРП-тата към дружествата-майки, което поражда сериозни съмнения за източване. На специални семинари, организирани за електроразпределителните дружества членове на ДКЕВР получавали солидни хонорари като лектори, което е конфликт на интереси. <br /> <br /> Проверката е необходима и за да се разбере дали електроразпределителните дружества са изплатили дължимите на държавата дивиденти, преди да искат по-високи цени на тока, защото според специален одит задълженията и на трите дружества към държавата са огромни. <br /> <br /> През последните няколко години именно поскъпването на електрическата енергия изправи пред фалит много български фирми и производства, отрази се е изключително тежко върху българските домакинства. Ако държавата не предприеме нужните действия, по-добрият вариант е договорите с електроразпределителните дружества да се развалят.<br /> <br />