Както прогнозираха още в началото на годината експерти, пред нова реколта цената на хлебното зърно падна драстично - с 32 на сто под миналогодишните котировки. Това е тенденция в световен мащаб, обясни Антонина Белопитова, началник на дирекция "Търговия и пазарна информация" в Софийската стокова борса. В Германия поевтиняването на пшеницата е най-голямо - с 44%.
Причината е в огромните преходни запаси - с 18 млн. т по-големи спрямо миналата година и с 56 млн. т спрямо по-миналата, намаленото потребление заради кризата и свиването на вноса от такива големи страни-потребителки като Египет, Мароко и Алжир.<br /> У нас цените &quot;купува&quot; са между 170 и 190 лв./т, а продава - между 210 и 250 лв./т., като реалната цена на сделките е &quot;не тази от мечтите на купувачите, а&nbsp;около 220 лв. - там, където са склонни да продават производителите&quot;, коментира шефът на ССБ Васил Симов. Преходните запаси в резерва са около 400-500 хил. тона.<br /> Прогнозата за реколтата тази година е 3,6 - 3,8 млн. т. Спрямо миналогодишната реколта от 4,2 млн. т това е по-малко, но предостатъчно количество, дори ще има 1 - 1,5 млн. т жито за износ. Проблемът е с какво качество ще е зърното. Недостатъчното напояване и торене, неспазването на пълната технологична карта е довела нещата дотам, че близо 90% от българската пшеница става само за фураж, посочи Симов. /БЛИЦ