Народният представител и член на Централния изпълнителен съвет на Българска нова демокрация Ваня Цветкова и независимия народен представител Светослав Спасов внесоха днес в Народното събрание предложения за промени в два закона, с които се вменяват задължения на пътноподдържащите фирми да сключват застраховка "Гражданска отговорност". Предложените промени са в Закона за движение по пътищата и в Закона за пътищата.
Двамата депутати предлагат да се въведе задължение за собствениците на съответния път - държавата или общината, да предвидят ресурс за застраховка "Гражданска отговорност" в средствата за поддръжка на пътя. Предложението предвижда такава застраховка да сключват всички пътноподдържащи фирми, така че при инциденти, предизвикани заради състоянието на пътната настилка, да бъдат покрити разноските както за лечението на пострадалите, така и имуществените щети. До момента в законодателството няма изискване да се търси отговорност на стопанистващите пътищата.
Ваня Цветкова поясни, че предлагат да се създадат контролни органи към министрите на регионалното развитие и благоустройството и на вътрешните работи, които да провеждат текущ контрол по състоянието на пътищата. В законопроектите са залегнали и санкции за фирмите за пътно поддържане, които не изпълняват задълженията си по поддръжката на пътищата. Предвидено е при първи и втори констатиран случай да се налагат глоби, а при трети случай договорът да се прекратява едностранно. /БЛИЦ