Съветът на директорите на "Булгартабак холдинг" АД предлага изплащането на дивидент от 4,2 лв. на акция. Това е видно от материалите към дневния ред за предстоящото общо събрание на дружеството, публикувани в уебстраницата на дружеството. Общата сума за дивидент е 30 942 332,4 лв. От тях 1 731 543,82 лв. ще са за сметка на печалбата на дружеството за 2014 г. Останалите 29 210 788,58 лв. за сметка на фонд Неразпределени печалби от минали години.
През последните години &quot;Булгартабак холдинг&quot; АД е разпределил различни суми за дивидент. Таванът е бил 9,4627 лв. на акция през 2013 г., 7,19177 лв. през 2011 г., 0,31239 лв. през 2010 г., 9,02702 лв. през 2009 г., 0,8 лв. през 2008 г. и т.н. В междинния отчет на &quot;Булгартабак холдинг&quot; АД е отчетен 30% спад на консолидираната печалба за първото тримесечие на 2015 г. до 16,47 млн. лв. В същото време консолидираните продажби се повишават с 3% до 129,3 млн. лв. /БЛИЦ&nbsp;<br /> &nbsp;