Общо събрание на акционерите на "Елма"-Троян е освободило по негова молба бизнесмена Николай Йорданов Банев от длъжността член и председател на Съвета на директорите на акционерното дружество, научи днес наш екип.
Рокадата е факт от 27.02.2009 г. Тя е записана лаконично в т.нар Междинен доклад за дейността на икономическата група &quot;Елма&quot; АД - Троян за първото тримесечие на 2009 г. Документът е с дата от 29 май т.г.<br /> Според него на 30.03.2009 г. Общото събрание на фирмата е освободен пак по лична молба и експерт счетоводителя Радинка Стоева. За одитиране на годишния отчет на &quot;Елма&quot; АД за 2008 година е избрана като експерт счетоводителка Нели Димитрова Шопова - Георгиева, регистриран одитор под номер 0264.<br /> Междинният доклад за &quot;Елма&quot; АД обаче пази мълчание дали е било внасяно за разглеждане въпроса за освобождаването на Банев от отговорност за дейността му за 2008 г. За подобно проекто-решение, което да бъде представено на вниманието на Общото събрание, се заговори през януари т.г. <br /> В момента &quot;Елма&quot; АД има едностепенна форма на управление и се управлява от Съвет на Директорите в три членен състав, както следва: Иван Крумов Спасов, Пламен Макавеев Цеков и &quot;Елма форес&quot; ХЕАД. Изпълнителен директор е Пламен Макавеев Цеков. Оперативната структура на дружеството е с две нива на управление под прякото ръководство на и.д. Цеков. В нея ясно са регламентирани и разграничени правата, и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени и утвърдени са писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители. &quot;Елматех&quot; АД - Троян е регистрирано в Ловешкия окръжен съд по фирмено дело № 849/ 26.06.1998 г. Седалището на управлението на дружеството е в Троян, ул. &quot;Академик Ангел Балевски&quot; №1, а предметът му на дейност е: проектиране и производство на еднофазни и трифазни електродвигатели, електрически машини, инструменти, всякакви видове помпи, стоки за широко потребление, търговия в страната и чужбина и всяка друга дейност, не забранена със закон.<br /> В същото време Investor.bg извести, че за първите три месеца на годината &quot;Елма&quot; АД има консолидирана загуба на стойност 2,4 млн. лв. при печалба година по-рано от 92 хил. лв., показа отчетът на дружеството за производство на електромотори, представен чрез БФБ-София.<br /> Причината за реализираната загуба е спадът на продажбите с 41% до 2,2 млн.лв., като същевременно разходите по икономически елементи се понижават с 34 на сто до 2,4 млн. лв.<br /> &quot;Елма&quot; АД консолидира &quot;Елматех&quot; АД - Троян, което произвежда еднофазни и трифазни електродвигатели, електрически машини, съобщи днес отговорен източник.<br /> &quot;На база постигнатите резултати през първото тримесечие на 2009 г., поръчките от клиенти за второ тримесечие и тенденциите в развитието на цените на основните материали, предвижданията са през второто тримесечие на 2009 г. да бъдат реализирани приходи от продажба на продукция в размер на 2,2 млн. лева&quot;, коментират от дружеството в своите отчети.<br /> Междувременно БФБ-София твърди, че &quot;Елма&quot; АД реализира нетни приходи от продажби на стойност 1,16 млн. лв. за последното тримесечие на м.г., което представлява спад от 68,6 на сто спрямо съответния период на 2007 г. За цялата 2008 г. нетните приходи от продажби възлизат на 7,06 млн. лв. спрямо 13,53 млн. лв. за 2007.<br /> Финансовият резултат на &quot;Елма&quot; за м.г. е отрицателен, в размер на 1,96 млн. лв., което е два пъти повече от загубата за предходната година. Само за последното тримесечие на 2008 г. загубата на дружеството е в размер на 744 хил. лв. при 1,03 млн. лв. за периода октомври-декември 2007 г.<br /> Нетният паричен поток от оперативна дейност на компанията за миналата година е отрицателен от 739 хил. лв. спрямо отрицателен от 2,68 млн. лв. през 2007 г. /<b>Гергана Димитрова, БЛИЦ<br /> </b>