Поскъпването на полиците за застраховката се свързва с факта, че от средата на 2012 година ще се повишат и максималните лимити за изплащане на обезщетенията по тях.
Това каза Борислав Богоев, заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН). Обхватът на застраховката в момента е около 77-78 % , според данните на Гаранционния фонд. <br /> <br /> В момента няма директива на Европейската комисия, по която на България да бъдат наложени санкции, ако обхватът на &quot;Гражданската застраховка&quot; е под 90 % от броя на регистрираните автомобили. Това обаче е праг, определен в документ на международната система &quot;Зелена карта&quot;. От него не следва задължително, че дадена страна ще понесе санкции.<br /> <br /> Системата &quot;бонус-малус&quot;, за която се говори от години и която осигурява по-евтина застраховка за шофьорите с по-малко или никакви нарушения, може да стане факт, след като бъдат приети промените в Кодекса за застраховането. В тях е предвиден текст, който дава възможност да се въведе такава система на поощрение. <br /> <br /> Тези изменения обаче най-вероятно ще бъдат внесени за обсъждане през следващата година. Средната цена на тази застраховка се увеличава от 185 лв. за деветмесечието на 2010 г. до 207 лв. през деветмесечието на 2011 г. Общите резерви на застрахователните компании се увеличават с 9.7 % на годишна база до 1.4 млрд. лв. Съвсем наскоро самите застрахователи прогнозираха, че &quot;Гражданска отговорност&quot; ще поскъпне заради големите разлики в размера на премиите в България и в останалите страни от ЕС.<br /> <br />