Твърдението на ответника по делото за „несъответствия за стотици хиляди тонове в Лукойл”, които били открити от митническите служители, тиражирано от медиите, тенденциозно отразява събитията в съдебната зала в полза на едната страна по делото, съобщиха официлано от нефтената компания.
Освен това се тиражира в публичното пространство неистина, толкова лесна за оборване в съда, че дори самите представители на Агенция &quot;Митници&quot; оттеглиха искането си протоколите им да бъдат приложени към делото.<br /> <br /> От &quot;Лукойл&quot; съобщават още, че при проведената между 1 и 4 септември инвентаризация на наличностите на суров петрол и нефтопродукти в резервоарите на комбината, митническите екипи са записали констатации за липси и излишъци на суров петрол и различни видове енергийни продукти, без да съобразят, че дори в процес на инвентаризация &quot;Лукойл Нефтохим Бургас&quot; не спира да работи. <br /> <br /> Така една част от въпросните &bdquo;стотици хиляди тонове&rdquo;, а именно около 4500 тона нефт, е влязла в процес на преработка &ndash; тоест, намирала се е в производствените инсталации на комбината. Друга част от 145 000 литра готови продукти е била в процес на товарене за продажба. Трета част в размер на 457,5 тона котелно гориво, отбелязана от митниците като излишък, е всъщност мазут, който пък е отчетен от проверяващия екип като липса от 457,5 тона. <br /> <br /> Всичко това е отчетено както от измервателните устройства, така и чрез цялата работна документация на предприятието, която юридическите представители на &quot;Лукойл Нефтохим Бургас&quot; изразиха готовност да представят на съда. Това обаче не е отразено в материала, което води до определена едностранчивост и създаване на внушение, че едва ли не въпросните количества са изчезнали или са скрити от погледа на митническите власти./БЛИЦ<br /> <br />